Privacyverklaring

Privacy en de beveiliging van persoonsgegevens zijn van groot belang voor Fieldstars. Wij willen dan ook open en transparant zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden dan ook vertrouwelijk en met zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd.

Inleidende bepalingen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Fieldstars aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen om zo op de hoogte te zijn van jouw privacyrechten. Fieldstars is met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van haar werknemers (overeenkomstig de bepalingen in de AVG) de verwerkingsverantwoordelijke.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Fieldstars jouw persoonsgegevens verwerkt en wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel jouw persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Fieldstars aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan de verwerking van jouw persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Fieldstars valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Grondslag van de verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor legitieme doeleinden. Er worden alleen persoonsgegevens van jou verwerkt die nodig zijn om de legitieme doeleinden te behalen. Bovendien vragen wij uitdrukkelijk jouw toestemming bij verwerkingen van jouw persoonsgegevens waarbij jouw toestemming vereist is. Fieldstars kan haar verwerkingen, en in het bijzonder de verwerking van jouw persoonsgegevens als je werkt of wilt komen werken bij Fieldstars, baseren op de grondslag: ter uitvoering van de overeenkomst. Om de rechten en plichten uit jouw arbeidsovereenkomst na te kunnen leven, moet Fieldstars jouw persoonsgegevens verwerken. Wij hebben jouw persoonsgegevens namelijk nodig zodat tijdig jouw loon kan worden voldaan, jij ingepland kan worden om te werken en jij gebruik kan maken van alle diensten van Fieldstars.

Gebruik van persoonsgegevens van werknemers van Fieldstars

De enige manier waarop wij jouw persoonsgegevens kunnen verwerken, is als jij jouw persoonsgegevens aan ons verstrekt op welke manier dan ook. In de eerste plaats worden jouw persoonsgegevens verwerkt om de overeenkomst, in dit geval jouw arbeidsovereenkomst, ter uitvoering te brengen zodat jij op een normale manier gebruik kan maken van de diensten van Fieldstars en jij tijdig jouw loon kan ontvangen (doel van de verwerking). Jouw persoonsgegevens worden tevens verwerkt voor het sollicitatieproces en om contact op te nemen met jou. Bij het sollicitatieformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Fieldstars verwerkt enkel gewone en geen bijzondere persoonsgegevens. Als jij werkt of wilt komen werken bij Fieldstars en wij jouw persoonsgegevens moeten invoeren in ons systeem hebben wij de volgende persoonsgegevens van je nodig:

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Nationaliteit;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Financiële gegevens (IBAN);
 • Kopie identiteitsbewijs;
 • Handtekening;
 • Noodcontact.

Verwerkers

Om jou optimaal gebruik te laten maken van alle diensten van Fieldstars werkt Fieldstars met een aantal verwerkers. Deze verwerkers helpen Fieldstars bij de verwerking van jouw persoonsgegevens, zodat de verwerking correct geschiedt en jij tijdig ontvangt waar jij recht op hebt, zoals jouw salaris. Al deze verwerkers gaan vertrouwelijk en rechtmatig om met jouw persoonsgegevens. Bovendien heeft Fieldstars er zorg voor gedragen dat met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst is gesloten.

Sollicitatieformulier

Op de website staat een (zojuist eerder genoemd) sollicitatieformulier waarop jij je kan aanmelden als je bij Fieldstars wilt komen werken. Op dit sollicitatieformulier vragen wij naar jouw voor- en achternaam en jouw telefoonnummer. Deze persoonsgegevens hebben wij van jou nodig, zodat wij contact met jou kunnen opnemen en een sollicitatie kunnen inplannen.

Partners en opdrachtgevers

Indien jouw bedrijf een partnerschap aan wil/is gegaan met Fieldstars, moet Fieldstars ook persoonsgegevens van haar partners verwerken. Fieldstars zal in eerste instantie, om een mogelijk toekomstige overeenkomst ter uitvoering te brengen, de volgende persoonsgegevens verwerken van haar (potentiele) partners/opdrachtgevers:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Als er besloten wordt een partnerschap aan te gaan, zullen er door Fieldstars meer persoonsgegevens verwerkt worden. Dit zal tijdig besproken worden en in een daarvoor bestemde overeenkomst opgenomen worden.

Beveiliging

Fieldstars heeft passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Zo hebben alle kantoormedewerkers van Fieldstars, de medewerkers die jouw persoonsgegevens verwerken, een training over de AVG gevolgd en een bijbehorend examen moeten afleggen. Vervolgens hebben enkel geautoriseerde medewerkers van Fieldstars toegang tot jouw persoonsgegevens. De website van Fieldstars heeft een SSL-certificaat, wat inhoudt dat de website van Fieldstars een beveiligde website is (te zien aan het slotje in de adresbalk). Hierdoor worden jouw persoonsgegevens over een beveiligde verbinding verstuurd. Verder worden jouw persoonsgegevens opgeslagen op servers binnen de EU, worden jouw persoonsgegevens niet gedeeld met derden, niet gepubliceerd en niet verwerkt buiten de EU.

Bewaartermijnen

Jouw persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan jou te leveren. Gegevens die aan ons worden verstrekt via het sollicitatieformulier worden één jaar bewaard. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Jouw privacyrechten

Als betrokkene (persoon van wie persoonsgegevens verwerkt worden) heb jij volgens de AVG de volgende rechten die jij kunt uitoefenen:

 • Je hebt recht op inzage in de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Je hebt recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens;
 • Je hebt recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens (vergetelheid);
 • Je hebt recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Je hebt recht op bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Jij hebt recht op de uitoefening van deze rechten overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kan Fieldstars (via onderstaand e-mailadres) een verzoek toesturen indien je gebruik wenst te maken van één van jouw rechten die betrekking hebben op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fieldstars.

Indien je vragen hebt over de privacyverklaring, over de wijze waarop Fieldstars jouw persoonsgegevens verwerkt, of één van jouw bovengenoemde privacyrechten wilt uitoefenen, kan je contact met ons opnemen via info@fieldstars.nl. Wij zullen jouw vraag of verzoek zo snel mogelijk en met zorgvuldigheid behandelen/beantwoorden. Wij zullen onze uiterste best doen om jouw vraag/verzoek zo snel mogelijk te behandelen. Er wordt in ieder geval gezorgd dat jouw vraag/verzoek binnen 10 werkdagen beantwoord zal zijn.

Autoriteit Persoonsgegevens

Fieldstars helpt jou altijd graag met jouw vragen/verzoeken over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor word je verwezen naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees ook

In onze (bovenstaande) privacyverklaring lees je welke rechten jij op grond van de AVG kan uitoefenen en hoe wij omgaan met jouw rechten.

Indien je vragen hebt over de privacyverklaring, over de wijze waarop Fieldstars werkt met jouw persoonsgegevens, of één van jouw bovengenoemde privacyrechten wil uitoefenen, kan je contact met ons opnemen via info@fieldstars.nl. Wij zullen jouw vraag of verzoek zo snel mogelijk en met zorgvuldigheid behandelen/beantwoorden. Wij zullen onze uiterste best doen om jouw vraag/verzoek zo snel mogelijk te behandelen. Er wordt in ieder geval gezorgd dat jouw vraag/verzoek binnen 10 werkdagen beantwoord zal zijn.

Contact

Fieldstars
A. Hofmanweg 2F
2031 BH Haarlem
+31 640 689 642
info@fieldstars.nl

Fieldstars behoudt het recht om de privacyverklaring aan te passen, te wijzigen of bij te werken. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 09-01-2020.

Den,Bosch,(‘s-hertogenbosch,Netherlands),,April,2019.,People,Shopping,And,Enjoying

Fieldstars Den Bosch

Openingstijden

Contactgegevens

Solliciteren in Fieldstars Den Bosch

Ik wil solliciteren

Fieldstars HQ Haarlem

Openingstijden

Contactgegevens

Solliciteren in Fieldstars HQ Haarlem

Ik wil solliciteren
Utrecht

Fieldstars Utrecht

Openingstijden

Contactgegevens

Solliciteren in Fieldstars Utrecht

Ik wil solliciteren
Rotterdam

Fieldstars Rotterdam

Openingstijden

Contactgegevens

Solliciteren in Fieldstars Rotterdam

Ik wil solliciteren
Leeuwarden

Fieldstars Leeuwarden

Openingstijden

Contactgegevens

Solliciteren in Fieldstars Leeuwarden

Ik wil solliciteren
Hilversum

Fieldstars Hilversum

Openingstijden

Contactgegevens

Solliciteren in Fieldstars Hilversum

Ik wil solliciteren
Haarlem

Fieldstars Haarlem

Openingstijden

Contactgegevens

Solliciteren in Fieldstars Haarlem

Ik wil solliciteren
DenHaag

Fieldstars Den Haag

Openingstijden

Contactgegevens

Solliciteren in Fieldstars Den Haag

Ik wil solliciteren
Amsterdam

Fieldstars Amsterdam

Openingstijden

Contactgegevens

Solliciteren in Fieldstars Amsterdam

Ik wil solliciteren